Aangesloten Netwerken


Rugnetwerk

Rugnetwerk

Bij het Rugnetwerk ZON werken fysiotherapeuten en manueel therapeuten samen om de zorg voor mensen met rugklachten te optimaliseren. Binnen ons netwerk bent u in de beste handen en werken de therapeuten volgens de meest recente inzichten op het gebied van rug- en nekklachten.


Open website
Extended Scope specialisten NVES

Extended Scope specialisten NVES

Extended scope specialisten zijn gespecialiseerde en master-geschoolde fysiotherapeuten met aanvullende scholing in het ICD domein. Zij verbinden daarmee het paramedische (ICF) en het medische domein (ICD). Zij versterken daarmee de diagnostiek en behandeling in de 1e en 2e lijnszorg door bijvoorbeeld beweegklachtenspreekuren te houden bij huisartsen of poliklinieken. De Nederlandse Vereniging van Extended Scope Specialisten (NVES) borgt de kwaliteit van de Extended Scope Specialist (ESS) en behartigt de belangen van deze beroepsgroep.


Open website
KNGF

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF bevordert de kwaliteit van het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van meer dan 15.000 aangesloten fysiotherapeuten. Daarmee vertegenwoordigt het KNGF de beroepsgroep in de volle breedte. Aan de vereniging zijn 13 beroepsinhoudelijke verenigingen verbonden. Het KNGF beheert het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL met daarin meer dan 22.000 geregistreerde fysiotherapeuten.


Open website