Huisregels


Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

  • Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide patiënten met voorrang een zitplaats krijgen.
  • Wij verzoeken u een eigen handdoek mee te nemen welke tijdens de behandeling kan worden gebruikt.
  • Als u traint met apparatuur dient u deze zelf droog te maken met een handdoek zodat een volgende patiënt/cliënt de apparaten schoon aantreft.
  • Roken is in dit gebouw niet toegestaan.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van patiënten.
  • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .
  • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
  • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.