Sport Specifieke Revalidatie training (SSR)

Sport Specifieke Revalidatie training (SSR)


Wij bieden ook Sport Specifieke Revalidatie training op het trainingsveld. Vanuit de jarenlange ervaring met het behandelen en begeleiden van patiënten met sport gerelateerde klachten is deze mogelijkheid tot training ontstaan. Het is gebleken dat er een hiaat bestaat tussen de afsluitende behandeling in de praktijk/sportschool en het weer kunnen deelnemen aan de daadwerkelijke sportactiviteit. Sport Specifieke Revalidatie training vindt plaats op het sportveld in de buitenlucht. Voorafgaand aan deze training vindt er altijd een fysiotherapeutisch consult plaats in de praktijk. Als er besloten wordt om deel te nemen aan de Sport Specifieke Revalidatie training vindt er een overdracht plaats naar de Sport Specifieke Revalidatietrainer. Indicatie’s voor deelname kunnen zijn: Patiënten met orthopedische aandoeningen zoals: Status na conservatieve Voorste Kruisbandletsel van de knie Status na operatieve Voorste Kruisbandletsel van de knie Status na letsel aan de meniscus van de knie Status na bandletsel aan knie of enkel Status na botfracturen in de onderste extremiteit Status na spierblessures onderste extremiteit. Deze Sport Specifieke Revalidatie trainingen vinden na afspraak plaats op het sportcomplex de Vlasakker behorende bij vv FC Uden, Artillerieweg 1, 5403 PB Uden.


Terug naar Specialisaties